love, serenissima

Brand New Monday: Sasha

Photobucket
Photobucket
Photobucket

My new little I mean huge furball. I lurve him.

1 comment: